Aktuality

Nabízíme od září 2 volná místa v naší MŠ!!!

 

 

Letní provoz- poslední volná místa!

Pohádky

Čerpání fondů EU

Milí rodiče, 

ve čtvrtek 7. 3. 2019 (TERMÍN BYL ZMĚNĚN ve středu 27.2.2019) navštíví třídu Včeliček MUDr. Karolína Hoňková Radilová - foniatrička. 

Nabízí žákům naší mateřské školy preventivní foniatrické vyšetření - hrazeno pojišťovnou. 

Doporučujeme všem rodičům, aby této příležitosti využili. Pokud chcete, aby se Vaše dítě tohoto krátkého vyšetření zúčastnilo, 

tak si u paní učitelek ve třídě vyzvedněte formulář k přihlášení. 

S paní doktorkou máme velice dobré zkušenosti a těšíme se, že jí u nás můžeme znovu přivítat. Vyšetření proběhne v dopoledních hodinách

v naší MŠ s podporou třídních učitelek a asistenta. 

Pokud Vaše dítě pravidelně nenavštěvuje MŠ v tento den, tak se domluvte s učitelkami, aby se mohlo tohoto vyšetření zúčastnit. 

 

 

MUDr. Karolína Hoňková Radilová

Foniatrická, audiologická a ORL ambulance

Revoluční 19, Praha 1 – 5.patro

Telefon 731 491 818

Vážení rodiče, Pracuji 15 let jako foniatr se zkušeností z Foniatrické kliniky 1.lékařské fakulty a z funkce primářky Centra péče o nemocné s poruchami sluchu, hlasu a řeči. Nabízím Vašim dětem foniatrické vyšetření zaměřené na časný záchyt vad řeči, sluchu a hlasu. V případě potřeby je možné domluvit následně speciální ambulantní vyšetření. Statisticky se vady řeči jako dysartrie, dyslalie a vývojové poruchy řeči vyskytují u 2/3 předškolních dětí. Také vady sluchu jsou vzhledem k časté infekčnosti a anatomickým poměrům u dětí častější. Včasná léčba a následná intenzivní logopedická péče u poruch řeči umožňuje většinou úplnou úpravu ještě v předškolním věku. Poučení o rozsahu vyšetření: Vyšetření se skládá z diagnostiky ORL onemocnění, vyšetření sluchu ladičkou a hlasem, tympanometrie (t.j. zjištění stavu bubínku a funkce středouší), diagnostiky poruch hlasu a řeči (oromotorika a artikulace, jemná hrubá a celková motorika), poruch plynulosti řeči a vývojových poruch řeči. Zároveň provedeme nácvik rehabilitace tj. procvičení oromotoriky, sluchové paměti, slovní zásoby, sluchové diskriminační cvičení a podobně. Následně zajistíme logopedickou péči a případně neurologické nebo psychologické vyšetření. Vyšetření je hrazeno zdravotní pojišťovnou.